Energetska obnova višestambenih zgrada 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Ovim pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada. Ukupan raspoloživi iznosi za dodjelu u okviru ovog Poziva je 94.235.322,37 eura