Energetska obnova višestambenih zgrada 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.  Ovim pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu. Ukupan raspoloživi iznosi za dodjelu u okviru ovog Poziva je 94.235.322,37 eura

Datum objave Poziva

Poziv se planira objaviti do kraja I. kvartala 2024. godine

Kategorije obnove

Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% (20% za zgrade koje imaju status Kulturnog dobra) u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% (20% za zgrade koje imaju status Kulturnog dobra)  u odnosu na stanje prije obnove;

2) Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;

3) Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:

        –   povećanja sigurnosti u slučaju požara,

        –   mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te

   – mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu;

       Na koje se objekte odnosi Poziv

A) Višestambena zgrada definirana sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1) najmanje 66% ukupne korisne površine1 iste koristi se za stanovanje;

2) ima tri (3) ili više stambenih jedinica;

3) njome upravlja upravitelj zgrade;

4) jedinstvena je arhitektonska cjelina;

5) nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;

6) postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

B) Višestambena zgrada definirana sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1) zgrada je namijenjena stanovanju;

2) sastoji se od najmanje četiri stana;

3) njome upravlja upravitelj zgrade;

4) predmet ili obuhvat je istovjetan predmetu ili obuhvatu obnove od potresa, a određen je jednim od dokumenata kojima se definira obnova od potresa;

5) bila je oštećena u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te je provedena obnova nakon potresa;

6) postojeća je sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/23);

Intenzitet potpore

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji
se može dodijeliti za sufinanciranje prihvatljivih troškova pojedinačnog
projektnog prijedloga iznosi:

a) najniži iznos 55.000,00 eura,

b) najviši iznos 6.500.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:     

– ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 

        –  upravitelj zgrade u ime i za račun
suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 378. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima 

Trebate jednu ili više naših usluga, javite nam se!

Politika tvrtke je zadovoljstvo investitora, ne samo tijekom korištenja naše usluge, već tijekom čitavog vijeka korištenja projektirane građevine.